Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
Data: 25.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem nr 16/2018 z dnia 16 maja 2018 roku Zarząd podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu ENERGA SA wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Całość zysku netto za 2017 rok, w wysokości 106 601 622,10 zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem