Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Druga decyzja o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia pomiędzy ENERGA – OBRÓT SA a jedną z pozwanych farm wiatrowych.
Data: 30.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Spółki ENERGA S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku powziął informację, iż spółka zależna Energa-Obrót S.A. i jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót S.A. farm wiatrowych podjęły decyzję o ugodowym zakończeniu wszelkich sporów dotyczących nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia. Strony ugody uznały współpracę na podstawie umowy kwestionowanej przez Energa-Obrót S.A. za definitywnie zakończoną.

Jednocześnie, strony postanowiły kontynuować współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na podstawie nowej umowy.

Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy Energa-Obrót S.A.

Jest to druga ugoda zawarta przez Energa-Obrót S.A. z pozwanymi farmami wiatrowymi. O pierwszej zawartej ugodzie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem