Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
Data: 17.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENERGA SA informuje, iż w związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym,

w szczególności podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o rynku mocy, która gwarantuje wsparcie dla jednostek wytwórczych i wynikającej z tego aktualizacji prognoz ścieżek cenowych, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy ENERGA.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości na IV kwartał 2017 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej aktywów wiatrowych i konwencjonalnych. W dniu 17 stycznia 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w Segmencie Wytwarzania na łączną kwotę 138,0 mln zł, z czego 87,0 mln zł przypada na aktywa wiatrowe, a 51,0 mln zł na Elektrownię Ostrołęka B. Łączny szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2017 rok wynosi 114,9 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Poprawi ona wynik operacyjny Grupy ENERGA bez wpływu na wynik EBITDA.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy ENERGA wynosi 597,3 mln zł, w tym 8,1 mln zł dotyczy projektowanych elektrowni wiatrowych, natomiast wartość księgowa Elektrowni Ostrołęka B wynosi 635,8 mln zł.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2017 rok, które zostanie opublikowane 15 marca 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem