Raport bieżący nr 31/2015

Data publikacji:

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 30/2015

Data publikacji:

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z LW "Bogdanka" S.A.

Raport bieżący nr 29/2015

Data publikacji:

Moody’s aktualizuje informacje o ocenie ratingowej "Baa1" dla ENERGA SA

Raport bieżący nr 28/2015

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

Raport bieżący nr 27/2015

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA - korekta

Raport bieżący nr 28/2015

Data publikacji:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 27/2015

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 26/2015

Data publikacji:

Zmiany w składzie Zarządu

Raport bieżący nr 25/2015

Data publikacji:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2015

Raport bieżący nr 24/2015

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 23/2015

Data publikacji:

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 22/2015

Data publikacji:

Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 21/2015

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 20/2015

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 19/2015

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

Raport bieżący nr 18/2015

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

Raport bieżący nr 17/2015

Data publikacji:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2015

Raport bieżący nr 16/2015

Data publikacji:

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki ENERGA SA

Raport bieżący nr 15/2015

Data publikacji:

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/2015

Data publikacji:

Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 13/2015

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 12/2015

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENERGA SA

Raport bieżący nr 11/2015

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 10/2015

Data publikacji:

Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję

Raport bieżący nr 9/2015

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENERGA SA w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Raport bieżący nr 8/2015

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA

Raport bieżący nr 7/2015

Data publikacji:

Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok

Raport bieżący nr 6/2015

Data publikacji:

Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję

Raport bieżący nr 5/2015

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 4/2015

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Raport bieżący nr 3/2015

Data publikacji:

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej ENERGA SA w sprawie wniosku o podział zysku za rok obrotowy 2014

Raport bieżący nr 2/2015

Data publikacji:

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Raport bieżący nr 1/2015

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem