Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A
Data: 13.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za 4 kwartały 2014 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 grudnia 2014 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: 1,33.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1.Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2014 roku – 3 057 788 tys. zł, w tym:

a.Kredyty i pożyczki – 2 560 122 tys. zł;

b.Wyemitowane instrumenty dłużne – 3 188 375 tys. zł;

c.Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 4 689 tys. zł;

d.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 695 398) tys. zł.

2.EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku – 2 306 959 tys. zł, w tym:

a.Zysk z działalności operacyjnej – 1 446 240 tys. zł;

b.Amortyzacja – 860 719 tys. zł.

Podstawa prawna:

§4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem