Powołanie członka Rady Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej
Data: 01.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości, że Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenie informując, iż na podstawie §18 ust. 3 Statutu Spółki ENERGA SA powołał w dniu 1 października 2015 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Kamrata.

Pan Waldemar Kamrat będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.

Notka biograficzna została zamieszczona poniżej.

Waldemar Kamrat jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, wydziału elektrycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego wydziału ekonomiki produkcji. W 2001 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/ Washington DC.

Na Politechnice Gdańskiej pracuje od 1983. W latach 1990–1997 kierował Studiami Podyplomowymi. Był rektorem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji w okresie od 2003 do 2005 roku, a w kadencji 2004–2007 członkiem Zespołu Kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a od 2004 do 2006 roku był przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Jest członkiem: Prezydium Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Editorial Board międzynarodowego pisma "The International Journal of Power and Energy Systems", indeksowanego przez Cambridge Scientific Abstracts oraz polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA).

Działalność Pana Waldemara Kamrata nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ENERGA. Pan Waldemar Kamrat nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Kamrat nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem