Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA
Data: 10.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki ENERGA SA ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza - Skarbu Państwa złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 7 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, sporządzone zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem