Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Utrzymanie ratingu spółki ENERGA przez agencję Fitch Ratings
Data: 27.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2015 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną oraz ocenę na poziomie "BBB" dla wyemitowanych przez spółkę zależną ENERGA Finance AB (publ) obligacji.

Utrzymanie ratingu Agencja uzasadnia dominującym udziałem regulowanej działalności dystrybucyjnej w EBITDA Grupy, który ogranicza ryzyko biznesowe i zapewnia przewidywalność przepływów środków pieniężnych. Jednocześnie Agencja wskazuje na ostatnią decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącą obniżenia WACC w 2016 roku, co wpłynie na spadek EBITDA w Segmencie Dystrybucji.

Fitch w swoim raporcie nie wyklucza podwyższenia długoterminowego ratingu Spółki jako emitenta oraz ratingu dla niepodporządkowanego długu niezabezpieczonego Spółki w przypadku poprawy otoczenia regulacyjnego. Agencja oczekiwałaby m.in. wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego i większej przejrzystości zmian WACC w średnim okresie.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem