Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Decyzja ZWZ spółki ENERGA SA o wypłacie dywidendy za 2014 rok
Data: 29.04.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 650 538 620,29 zł, przeznaczając na: dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 596 256 644,16 zł, tj. 1,44 zł na akcję, a na kapitał zapasowy kwotę 54 281 976,13 zł. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk. Dzień dywidendy został ustalony uchwałą na 7 maja 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na 21 maja 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem