Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacje dotyczące Członków Zarządu ENERGA SA powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję
Data: 05.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 28 kwietnia 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IV kadencję.

Andrzej Tersa – Prezes Zarządu ENERGA SA

Absolwent Politechniki Gdańskiej (specjalność elektroenergetyka), Akademii Controllingu, Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz ICAN Institute.

Pracę w sektorze energetycznym rozpoczął w 1969 roku jako pracownik dzisiejszej Grupy ENERGA. W 2000 roku przeniesiony do Zakładu Elektrowni Wodnych w Straszynie, który przekształcił w 2003 roku w spółkę. W latach 2003–2013 Prezes Zarządu spółki ENERGA Hydro, kierujący kolejnymi przejęciami i konsolidacjami aktywów wodnych w Grupie ENERGA. Od czerwca do sierpnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu. Od maja 2014 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki PGE Energia Odnawialna. W latach 2004-2008 Członek Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych, Prezes Zarządu Towarzystwa Elektrowni Wodnych w kadencji 2008-2012 i obecnej kadencji na lata 2014 – 2018. Od 2006 roku członek Rady Programowej programu "Wisła 2020" przy prezesie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Seweryn Kędra – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej o specjalności Finanse i Bankowość, posiada licencję maklera papierów wartościowych o nr 1891 oraz od 2007 roku międzynarodowe kwalifikacje w zakresie rachunkowości zarządczej (CIMA).

Karierę w obszarze finansów rozpoczął w firmie doradczej Andersen Business Consulting w 2003 roku. Brał udział w projektach z zakresu m. in. zarządzania wartością firmy oraz opracowania metodologii oceny projektów inwestycyjnych. Od 2005 roku zdobywał doświadczenie w polskich oddziałach międzynarodowych koncernów: Toyota Motor Poland, Iveco Poland, Sika Poland na stanowiskach Dyrektora Finansowego i Kontrolera Finansowego.

Jolanta Szydłowska – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (prawo) oraz kilku kierunków studiów podyplomowych z obszarów zarządzania finansami, doradztwa podatkowego oraz analizy finansowej.

Specjalista z zakresu restrukturyzacji i prywatyzacji, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zdobyte jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Pełniła funkcje m.in. Prezesa Zarządu EURO-AGRO Sp. z o.o., Dyrektora Generalnego PIKA Inwestor S.A., Prezes Zarządu Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim S.A. (w latach 2001 – 2011 współpracowała z Grupą Belvedere (później Sobieski)), Dyrektora Oddziału Ruch S.A. (Oddział – dawne województwa gdańskie, elbląskie i olsztyńskie), Dyrektora Wydziału ds. Prywatyzacji i Przekształceń Własnościowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz członka Rady Nadzorczej Herbapol - Warszawa Sp. z o.o., Ruch SA, ENERGA SA. Od maja 2011 do lipca 2014 była Doradcą Zarządu i Dyrektorem Centrum Zarządzania Aktywami w ENERGA SA. Odpowiadała m.in. za pracę departamentów: Nadzoru Właścicielskiego, Zarządzania Korporacyjnego i Zarządzania Wartością, nadzorowała realizację planów strategicznych segmentów i procesy restrukturyzacyjne w Grupie ENERGA. Dodatkowo pełni funkcje Prezesa Pomorskiego Związku Pracodawców Prywatnych "LEWIATAN".

Żaden z Członków Zarządu Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności ENERGA SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec ENERGA SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem