Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki ENERGA SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki ENERGA SA
Data: 30.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 3 stycznia 2016 roku ze składu Zarządu Pana Seweryna Piotra Kędrę, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza ENERGA SA podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu V kadencji z dniem 4 stycznia 2016 roku:

1. Pana Dariusza Kaśków, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ENERGA SA,

2. Pana Mariusza Rędaszka, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych,

3. Pana Romana Pionkowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Strategii Rozwoju.

Jednocześnie Pan Roman Pionkowski złożył rezygnację z dniem 3 stycznia 2016 z członkostwa w Radzie Nadzorczej ENERGA SA.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych bez rozstrzygnięcia.

Po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjych Rada Nadzorcza uznała, iż powołane osoby posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz predyspozycje w zakresie niezbędnym do zajmowania powierzonych stanowisk.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu ENERGA SA wymagane prawem Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem