Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2015

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2015
Data: 07.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 6 października 2015 roku przekazuje do publicznej wiadomości notę biograficzną Pana Waldemara Kamrata.

Waldemar Kamrat jest absolwentem Politechniki Gdańskiej- Wydziału Elektrycznego oraz Uniwersytetu Gdańskiego- Wydziału Ekonomiki Produkcji. Jest profesorem tytularnym w dziedzinie nauk technicznych oraz specjalistą w zakresie energetyki kompleksowej. Ukończył studia specjalistyczne w zakresie polityki i efektywności energetycznej w USA, uzyskując Certificate of the Institute for Young Investigators in Energy Efficiency – Berkeley/ Washington DC , a także szereg doskonalących kursów, przykładowo: Projektowanie współczesnych systemów energetycznych- (Reykjavik,1997, Islandia); Kurs dla wyższej kadry kierowniczej energetyki w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, (Gdańsk, 1998), Szkolenia koncernowe: RWE (1999-2002), EDF (2005).

W latach 1977-1983 pracował w przemyśle na różnych stanowiskach technicznych, uzyskując kompetencje kierownicze w zakresie gospodarki energetycznej. W 1983 roku został zatrudniony na ówczesnym Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej (obecnie Wydział Elektrotechniki i Automatyki). W Politechnice Gdańskiej pełnił w latach 1990-1997 funkcje kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie energetyki. Od 2001 roku jest kierownikiem Zespołu Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergetyki. W latach 2008-2012 był Prorektorem ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej, a od 1 września 2012 roku do 28 lutego 2015 roku był Dyrektorem Centrum Technologii Energetycznych Politechniki Gdańskiej. W latach 1996–2005 pełnił szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm energetycznych, a od 2004 do 2006 roku był przedstawicielem Konfederacji Pracodawców Energetyki Polskiej w Komitecie ds. Energii Elektrycznej Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego CEEP w Brukseli. Jest członkiem: Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN, Editorial Board międzynarodowego pisma "The International Journal of Power and Energy Systems", indeksowanego przez Cambridge Scientific Abstracts oraz polskiej afiliacji International Association for Energy Economics (USA).

Waldemar Kamrat jest autorem ponad 220 publikacji, w tym 4 samodzielnych książek na temat elektroenergetyki, gospodarki energetycznej i energetyki kompleksowej.

Poza macierzystą Uczelnią działał lub działa jako: Członek Rady nadzorczej Litpol Link (2008-2010), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PSE Północ w Bydgoszczy (2010-2013), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa w Gdańsku (2009-2013), Członek Rady Nadzorczej GAZ-SYSTEM SA (2013 -2015), Członek Komitetu Strategicznej Myśli Gospodarczej przy wicepremierze RP .

Należy do Komitetu ds. Rozwoju Energetyki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego i jest doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej ds. Energetyki.

Działalność Pana Waldemara Kamrata nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ENERGA. Pan Waldemar Kamrat nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Kamrat nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Powyższa nota biograficzna stanowi również uzupełnienie raportu nr 15/2015 z dnia 1 października 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem