Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie Zarządu spółki ENERGA SA na nową kadencję
Data: 28.04.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza zakończyła postepowanie na Członków Zarządu Spółki IV kadencji i powołała następujące osoby:

1. Pana Andrzeja Mariana Tersę, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ENERGA SA,

2. Pana Seweryna Piotra Kędrę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Finansowych,

3. Panią Jolantę Marię Szydłowską, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu ENERGA SA ds. Korporacyjnych.

Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii Rozwoju bez rozstrzygnięcia.

Rada uznała, iż powołane osoby posiadają wiedzę, kwalifikacje oraz predyspozycje w zakresie niezbędnym do zajmowania powierzonych stanowisk.

Powołanie wyżej wymienionych osób do Zarządu ENERGA SA IV Kadencji nastąpi z chwilą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, zwołane na dzień 29 kwietnia br.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu ENERGA SA wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem