Powołanie członka Rady Nadzorczej

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Powołanie członka Rady Nadzorczej
Data: 12.11.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGA SA ("Spółka") przekazuje do wiadomości, że Minister Skarbu Państwa złożył oświadczenia informując, iż na podstawie §18 ust. 3 i §19 ust. 1 Statutu Spółki ENERGA SA powołał w dniu 12 listopada 2015 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Skalskiego i wskazał Panią Paulę Ziemiecką-Księżak do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Bogdan Skalski będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ENERGA SA.

Notka biograficzna nowego członka Rady Nadzorczej została zamieszczona poniżej.

Bogdan Skalski ukończył Politechnikę Warszawską. Od roku 1998 jest zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pracował w departamentach nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa. Nadzorował sprawy związane z restrukturyzacją spółek Skarbu Państwa (branża hutnicza), prowadził nadzór nad podmiotami z branży hutniczej (np. Huta Częstochowa S.A., PHS S.A.), energetycznej (np. spółki grupy PGE S.A., ENEA S.A.) uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem 4 grup energetycznych, wydzieleniem Operatora Systemu Przesyłowego, tworzeniem Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, uczestniczył w pracach nad IPO PGE S.A. Dodatkowo doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek od 1998 roku.

Działalność Pana Bogdana Skalskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ENERGA. Pan Bogdan Skalski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bogdan Skalski nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem