Raport bieżący nr 37/2023

Data publikacji:

Decyzja w sprawie wysokości rezerwy utworzonej w związku z karami pieniężnymi nałożonymi przez Prezesa URE na spółkę zależną opisanymi w raporcie bieżącym nr 34/2023

Raport bieżący nr 36/2023

Data publikacji:

Podwyższenie ratingu dla Energa SA przez agencję ratingową Moody's

Raport bieżący nr 35/2023

Data publikacji:

Informacja o konieczności zawiązania rezerwy w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G na 2024 rok

Raport bieżący nr 34/2023

Data publikacji:

Informacja o decyzjach Prezesa URE ws. nałożenia kar pieniężnych na spółkę zależną

Raport bieżący nr 33/2023

Data publikacji:

Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2028 opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Raport bieżący nr 32/2023

Data publikacji:

Podsumowanie aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2028 dla jednostek należących do Grupy Energa

Raport bieżący nr 31/2023

Data publikacji:

Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju i Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030

Raport bieżący nr 30/2023

Data publikacji:

Potwierdzenie ratingu Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Raport bieżący nr 29/2023

Data publikacji:

Podpisanie przedwstępnej umowy nabycia spółki celowej realizującej projekt budowy hybrydowych odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy do ok. 334 MW

Raport bieżący nr 28/2023

Data publikacji:

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr 27/2023

Data publikacji:

Informacja o szacowanym wpływie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku na wyniki finansowe Grupy Energa

Raport bieżący nr 26/2023

Data publikacji:

Zmiany dotyczące realizacji projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce

Raport bieżący nr 25/2023

Data publikacji:

Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy z firmą audytorską

Raport bieżący nr 24/2023

Data publikacji:

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Raport bieżący nr 23/2023

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr 22/2023

Data publikacji:

Podpisanie dokumentu zawierającego podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA

Raport bieżący nr 21/2023

Data publikacji:

Zgoda korporacyjna dotycząca transakcji nabycia akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA przez Skarb Państwa

Raport bieżący nr 20/2023

Data publikacji:

Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA przez Skarb Państwa

Raport bieżący nr 19/2023

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA VII Kadencji - uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2023

Raport bieżący nr 18/2023

Data publikacji:

Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce

Raport bieżący nr 17/2023

Data publikacji:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 15 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 16/2023

Data publikacji:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA w dniu 15 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 15/2023

Data publikacji:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Energa SA VII Kadencji

Raport bieżący nr 14/2023

Data publikacji:

Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 15 czerwca 2023 r.

Raport bieżący nr 13/2023

Data publikacji:

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza

Raport bieżący nr 12/2023

Data publikacji:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 15 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 11/2023

Data publikacji:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA na dzień 15 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr 10/2023

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr 9/2023

Data publikacji:

Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca wniosku ws. podziału zysku netto Spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 8/2023

Data publikacji:

Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2022 rok

Raport bieżący nr 7/2023

Data publikacji:

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 6/2023

Data publikacji:

Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2022 rok, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku

Raport bieżący nr 5/2023

Data publikacji:

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Energa SA

Raport bieżący nr 4/2023

Data publikacji:

Zmiana w Zarządzie Energa SA

Raport bieżący nr 3/2023

Data publikacji:

Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za IV kwartał 2022 roku i za 2022 rok

Raport bieżący nr 2/2023

Data publikacji:

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 51/2022

Raport bieżący nr 1/2023

Data publikacji:

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem