Informacja o szacowanym wpływie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku na wyniki finansowe Grupy Energa

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   27/2023
 
Data: 5.10.2023 r.
 
 
Tytuł raportu: Informacja o szacowanym wpływie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku na wyniki finansowe Grupy Energa
 
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 5 października br. powziął informację od spółki zależnej Energa Obrót SA ("Spółka") o szacunkach dotyczących wpływu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną ("Rozporządzenie") na wyniki finansowe Spółki.

Rozporządzenie wprowadza mechanizm obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok. Spółka oszacowała potencjalny wpływ wprowadzenia tego mechanizmu na poziomie 320 mln zł, co skutkuje koniecznością zawiązania przez Spółkę rezerwy w II półroczu 2023 roku. Rezerwa ta przełoży się bezpośrednio na obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) Grupy Kapitałowej Emitenta o ww. kwotę.

Wskazane powyżej szacunki obarczone są ryzykiem i wynikają ze stanu prawnego na dzień przekazania niniejszego raportu. Ostateczny wpływ Rozporządzenia na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta uzależniony będzie od finalnej liczby klientów objętych mechanizmem obniżenia należności gospodarstw domowych wobec Spółki na podstawie przepisów Rozporządzenia. Ostateczna wartość utworzonej rezerwy zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem