Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2023 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   10/2023
 
Data: 11.05.2023 r.
 
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2023 roku
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za I kwartał 2023 roku.

Wybrane dane za I kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 7 423 mln zł (wobec 4 938 mln zł w I kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy: 2 331 mln zł (wobec 1 077 mln zł w I kwartale 2022 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 632 mln zł (wobec 712 mln zł w I kwartale 2022 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 301 mln zł (wobec 306 mln zł w I kwartale 2022 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 445 mln zł (wobec 59 mln zł w I kwartale 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 041 mln zł (wobec 806 mln zł w I kwartale 2022 roku).

Zysk netto Grupy: 1 571 mln zł (wobec 611 mln zł w I kwartale 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 713 mln zł (wobec 316 mln zł w I kwartale 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 828 GWh (wobec 6 211 GWh w I kwartale 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 009 GWh (wobec 1 278 GWh w I kwartale 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 583 GWh (wobec 4 717 GWh w I kwartale 2022 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2023 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2 331 mln zł, co oznacza wzrost o 1 254 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 1 632 mln zł (wzrost o 920 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była przede wszystkim wyższa średnia cena sprzedaży usługi dystrybucyjnej r/r jako pochodna taryfy na rok 2023 oraz korzystna wycena szacunku strat sieciowych.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 301 mln zł (spadek o 5 mln zł r/r). Linia zachowała zbliżony poziom EBITDA pomimo niższych wolumenów produkcyjnych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 445 mln zł (wzrost o 386 mln zł r/r). Najistotniejszą przyczyną wzrostu EBITDA było zdarzenie księgowe, tj. rozwiązanie części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku w związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o zatwierdzeniu Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na 2023 rok oraz wejściem w życie ustaw regulujących ceny energii elektrycznej dla niektórych odbiorców końcowych w 2023 roku.

Zysk netto Grupy w I kwartale 2023 roku wyniósł 1 571 mln zł w porównaniu do 611 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Na wzrost wartości zysku netto r/r wpłynęły w głównej mierze wyższe wyniki operacyjne Grupy.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne Grupy zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Energa za I kwartał 2023 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem