Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2023 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze i II kwartał 2023 roku
Data: 18.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za I półrocze i II kwartał 2023 roku.

Wybrane dane za I półrocze 2023 roku:

Przychody Grupy: 13 434 mln zł (wobec 9 517 mln zł w I pół. 2022 roku).

EBITDA Grupy: 2 607 mln zł (wobec 2 018 mln zł w I pół. 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 2 022 mln zł (wobec 1 383 mln zł w I pół. 2022 roku).

Wynik netto Grupy: 1 424 mln zł (wobec 1 057 mln zł w I pół. 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 731 mln zł (wobec 935 mln zł w I pół. 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 11 264 GWh (wobec 11 879 GWh w I pół. 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 740 GWh (wobec 2 326 GWh w I pół. 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8 582 GWh (wobec 8 953 GWh w I pół. 2022 roku).

Grupa Energa wypracowała w I półroczu 2023 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 2 607 mln zł, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały głównie (i) większa marża na dystrybucji energii elektrycznej (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej stawki usługi dystrybucyjnej, a także korzystna wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja oraz (ii) rozwiązanie części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia, która została utworzona w grudniu 2022 roku w Linii Biznesowej Sprzedaż.

Wybrane dane za II kwartał 2023 roku:

Przychody Grupy: 6 011 mln zł (wobec 4 579 mln zł w II kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy: 276 mln zł (wobec 941 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: -19 mln zł (wobec 577 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Wynik netto Grupy: -147 mln zł (wobec 446 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 018 mln zł (wobec 619 mln zł w II kwartale 2022 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 436 GWh (wobec 5 668 GWh w II kwartale 2022 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 731 GWh (wobec 1 048 GWh w II kwartale 2022 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 3 999 GWh (wobec 4 236 GWh w II kwartale 2022 roku).

EBITDA Grupy w II kwartale 2023 roku wyniosła 276 mln zł w porównaniu do 941 mln zł w II kwartale 2022 roku. Największy wpływ na spadek EBITDA miała wysoka różnica pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych w Linii Biznesowej Dystrybucja.

Prezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I półrocze 2023 roku i za II kwartał 2023 roku zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2023 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem