Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr  18/2023
 
Data: 29.06.2023 r.
 
Tytuł raportu: Zawarcie umowy kredytowej na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Ostrołęce
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku spółka zależna CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. ("Kredytobiorca") zawarła umowę kredytową na finansowanie budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto w Ostrołęce i działalności operacyjnej Kredytobiorcy ("Umowa"). Umowa została zawarta z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych w składzie: Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA (pełniący rolę Agenta Kredytu oraz Agenta Zabezpieczeń), KfW IPEX-Bank GmbH oraz Erste Group Bank AG.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Kredytobiorcy środków finansowych w łącznej wysokości 2,64 mld zł, z czego 2,45 mld zł to terminowy kredyt inwestycyjny, natomiast pozostała część to dwa kredyty odnawialne przeznaczone na działalność operacyjną Kredytobiorcy i finansowanie podatku VAT w okresie budowy elektrowni (dalej łącznie "Kredyt"). Zgodnie z Umową Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty środków z Kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w Umowie, przy czym spłata środków z kredytu terminowego powinna nastąpić do dnia 15 grudnia 2036 roku. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Kredyt jest zabezpieczony, m.in. poprzez hipotekę na nieruchomościach Kredytobiorcy.

Jednocześnie Emitent informuje, że Umowie towarzyszyć będzie szereg dokumentów dodatkowych, określających m.in. pierwszeństwo w kolejności zaspokojenia wierzytelności stron finansowania.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu określonych w Umowie warunków zawieszających.

Pozyskane z Kredytu środki stanowić będą kolejne długoterminowe źródło finansowania Grupy Kapitałowej Energa i wzmocnią jej stabilność finansową.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem