Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 34/2024
 

Data: 05.07.2024 r.

Tytuł raportu: Informacja o zatwierdzeniu przez Prezesa URE taryfy dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2024 roku powziął od spółki zależnej Energa Obrót SA ("Spółka") informację o dokonaniu oceny wpływu na wynik finansowy obszaru obrotu zatwierdzonej w dniu 28 czerwca 2024 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. dla Spółki na poziomie średnio 623 zł za MWh.

W związku z powyższym, po analizach opartych o prognozy dla całego okresu taryfowego 1 lipca 2024 - 31 grudnia 2025, Spółka informuje o braku konieczności zawiązania w Energa Obrót S.A. dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia z zastrzeżeniem, że pogorszenie wyniku Spółki w II połowie 2024 r. na skutek powyższej decyzji Prezesa URE szacowane jest w wysokości około 350 mln zł.

Powyższe szacunki oparte są na dotychczas zakontraktowanym przez Energa Obrót S.A. wolumenie i cenie energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla podanego wyżej okresu taryfowego oraz prognozach dotyczących przyszłej kontraktacji.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem