Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2024

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 19/2024
 
Data: 23.04.2024 r.
 
Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2024
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 19 kwietnia 2024 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VII kadencji Energa SA od dnia 20 kwietnia 2024 roku.

Pan Roman Szyszko - Wiceprezes Zarządu Energa SA

Pan Roman Szyszko specjalizuje się w organizowaniu i przeprowadzaniu procesów zmierzających do zwiększenia efektywności oraz skali działalności. W latach 2008-2015 był odpowiedzialny za przekształcenia sposobu funkcjonowania i strukturyzowanie długookresowych źródeł finansowania Grupy Energa. Doświadczenia zawodowe zdobywał w zakresie wdrażania zmian organizacyjnych podmiotów stawiających sobie za cel przełamanie istotnych barier rozwojowych. Pracował na rzecz rozwoju działalności operacyjnej i przekształceń własnościowych w Dexia Kommunalkredit Bank Polska, Nordea Bank Polska (wcześniej Bank Komunalny), Banku Gdańskim i Banku Przemysłowo-Handlowym. Uczestniczył w procesach wprowadzania nowych metod funkcjonowania instytucji komercyjnych i użyteczności publicznej. Za priorytet zarządczy uznaje skuteczne kierowanie podmiotami funkcjonującymi w warunkach dużej zmienności. Absolwent studiów magisterskich w dziedzinie zarządzania i psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz dyplomowych studiów w zakresie finansów na Strathclyde University.

Pan Roman Szyszko nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energa SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Sławomir Staszak - Wiceprezes Zarządu Energa SA

Pan Sławomir Staszak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozbudowanych systemów nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego i grupach holdingowych, a także w zakresie szeroko rozumianego prawa korporacyjnego i holdingowego oraz prawa rynku kapitałowego. Od 2014 roku był partnerem zarządzającym K&S Kancelarii Radców Prawnych Kardasz Staszak sp.k. W swojej karierze uczestniczył w realizacji licznych projektów biznesowych na rzecz różnych podmiotów, m.in. współtworząc działające w skali międzynarodowej grupy holdingowe, w tym na rzecz podmiotów z branży energetycznej oraz portowej, zarządzał międzynarodowymi zespołami oraz brał udział w budowaniu strategii wielomilionowych projektów biznesowych. Świadczył także usługi doradztwa biznesowego na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów prawa handlowego, w tym z Unii Europejskiej, USA i Azji, m.in. kierując wdrażaniem strategii sprzedażowej na rynki zagraniczne, szczególnie azjatyckie. Obok bogatej praktyki prawniczej jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe pozwoliło mu doskonalić umiejętności nadzorcze i zarządcze, w tym związane z zarządzaniem złożonymi zespołami. Pan Sławomir Staszak zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek i fundacji, m.in. w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2014 roku wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Sławomir Staszak nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energa SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem