Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 18/2024
 
Data: 23.04.2024 r.
 
Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Energa SA ws. podziału zysku netto Spółki za 2023 rok
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku podjął decyzję, iż zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Energa SA przeznaczenie zysku netto Spółki za 2023 rok w wysokości 37.571.895,67 zł na podwyższenie kapitału zapasowego, co będzie wiązało się z brakiem wypłaty dywidendy.

Zatrzymanie zysku w Spółce niezbędne jest do osiągnięcia celów wyznaczonych w "Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030" ("SPR") oraz realizacji inwestycji opisanych w "Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030" ("WPIS").

Zgodnie z WPIS Grupa Energa planuje wydatkowanie znaczących środków na budowę elektrowni CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, budowę nowych źródeł OZE oraz modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Łączne nakłady inwestycyjne przewidziane na lata 2024-2030 wynoszą 47,9 mld zł. Te nakłady inwestycyjne konieczne są do adaptacji Grupy do zachodzących i przewidywanych zmian w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Do skutecznej realizacji ww. ambitnego planu inwestycyjnego potrzebne są znaczne środki finansowe. W celu ich pozyskania Spółka m.in. zawarła porozumienia z ORLEN S.A., jej akcjonariuszem strategicznym, dotyczące finansowania projektów objętych WPIS, a mianowicie budowy elektrowni gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu, jak również budowy lub nabycia projektów OZE. Dla zapewnienia środków na finansowanie inwestycji zawartych we WPIS niezbędne jest jednak także zatrzymanie w Spółce zysku netto za 2023 rok.

Realizowane już i planowane inwestycje przyniosą konkretne efekty, m.in. w postaci zwiększenia wyniku EBITDA - planowane jest, że osiągnięcie celów określonych we WPIS spowoduje ponad dwuipółkrotny wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA w 2030 roku w porównaniu do 2022 roku. W konsekwencji przełoży się to na wymierne korzyści dla akcjonariuszy Spółki w związku ze wzrostem jej wartości.

Dodatkowo, należy mieć na uwadze niepewność co do ukształtowania się regulacji rynku energii na II półrocze 2024 roku oraz na rok 2025, gdzie dotychczasowe regulacje miały negatywny wpływ na wyniki Grupy Energa, co znalazło odzwierciedlenie w zawiązywanych rezerwach. Dodatkowym ryzykiem jest zdolność instytucji odpowiedzialnej za wypłatę rekompensat (w związku z obowiązującymi regulacjami) do obsługi składanych wniosków o rekompensaty. W tym zakresie zasadne jest zatrzymanie wypracowanego zysku w celu wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego Grupy Energa.

Dzięki przeznaczeniu zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne, co pozytywnie wpłynie na poziom zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w świetle obecnie niestabilnej i trudnej sytuacji rynkowej.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem