Wyrok sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr  12/2024
 

Data: 27.03.2024 r.

Tytuł raportu: Wyrok sądu w sprawie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 27 marca br. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku z dnia 25 marca 2024 r. w którym sąd orzekł o oddaleniu powództwa o uchylenie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i przeznaczenia tego zysku na podwyższenie kapitału zapasowego oraz zasądzeniu od powodów na rzecz Spółki kosztów sądowych.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem