Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr   10/2024
 

Data: 21.03.2024 r.

Tytuł raportu: Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r., nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz nr 46/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 marca br. powziął informację o wydaniu w tym samym dniu przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku, I Wydział Cywilny, wyroku, w którym sąd w całości oddalił apelację wniesioną przez Spółkę od wyroku sądu I instancji uchylającego uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022.

We wskazanym powyżej wyroku sąd zasądził od Spółki na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny z dniem wydania.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem