Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
Raport bieżący nr 3/2024
 
Data: 25.01.2024 r.
 
Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Energa SA ("Spółka") przekazuje daty publikacji raportów okresowych Grupy Kapitałowej Energa w 2024 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku - 23 maja 2024 roku,

- Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku - 14 listopada 2024 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024 roku, zawierający półroczne, skrócone, jednostkowe sprawozdanie finansowe - 22 sierpnia 2024 roku.

3. Raporty roczne:

- Jednostkowy raport roczny za 2023 rok - 25 kwietnia 2024 roku,

- Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok - 25 kwietnia 2024 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Energa będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem