Energa wprowadza kolejne zmiany w obszarze ESG

ESG zdjęcie poglądowe

Energa z Grupy ORLEN podążając za przykładem światowych liderów branży energetycznej, dostosowała strukturę ładu korporacyjnego do wymagań unijnych. Zmiany te umożliwią szybsze informowanie i monitorowanie kwestii klimatycznych przez zarząd spółki. Energa zwraca szczególną uwagę zarówno na wpływ spółki na zmiany klimatyczne, jak i wpływ zmian klimatycznych na swój model biznesowy.

Zmiana ładu korporacyjnego na co dzień nie jest widoczna z zewnątrz, ale przejawem tego jest zmiana opisu stanowiska jednego z członków Zarządu Energi SA bezpośrednio nadzorującego działania operacyjne zmierzające m.in. do transformacji Grupy Energa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a zwłaszcza dekarbonizacji. Wszystko po to, aby usprawnić proces zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i pomóc w pełni wykorzystać szanse związane z transformacją energetyczną.

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych i klimatu Energi SA w swoich dotychczasowych obowiązkach sprawował nadzór m.in. nad tym obszarem. Rozszerzenie nazwy stanowiska o „klimat” podkreśla wieloletnie starania Grupy Energa zapobiegania lub ograniczania jej wpływu na zmiany klimatyczne i podejmowanie konkretnych działań w celu zwiększania odporności Grupy Energa na takie skutki. W ten sposób wyszczególniona została również nadrzędna rola wiceprezesa Zarządu w ocenie i zarządzaniu ryzykiem i szansami klimatycznymi.

Dążenie do efektywności energetycznej

Grupa Energa w Polityce środowiskowo-energetycznej określiła cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne przypisując poszczególnym liniom biznesowym konkretne zadania do wykonania w tym zakresie. Wśród głównych celów jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym obniżanie emisji gazów cieplarnianych a także prowadzenie działalności zgodnie z ideą  gospodarki o obiegu zamkniętym. Do osiągnięcia wskazanych priorytetów prowadzą m.in. takie przedsięwzięcia jak – zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskania i magazynowania energii, wdrażanie innowacji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowanie powstawania odpadów lub zapobieganie ich powstawaniu.

Energa SA od 2016 r. widnieje w rejestrze systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Grupa Energa co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. Również w 2022 r.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał informację o utrzymaniu szesnastu spółek Grupy w rejestrze EMAS.

Fitch pozytywnie o roli Energi

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, w listopadzie 2022 r., podniosła długoterminowe oceny ratingowe spółki w walucie obcej i krajowej, z poziomu „BBB-„ na „BBB+” z perspektywą stabilną. Podkreśliła znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej, pełnienia ważnej roli w inwestowaniu w zero- oraz niskoemisyjne źródła energii.

Energa z Grupy ORLEN jest liderem wśród krajowych grup energetycznych pod względem udziału w strukturze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i w swoich przedsięwzięciach bardzo mocno stawia na rozwój OZE. Aktualnie ok. 40% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE. Jesienią br. zakończono budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielbark o mocy 62 MW w woj. warmińsko-mazurskim. Niebawem ruszy budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW w woj. wielkopolskim. W realizacji są też mniejsze projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 30 MW

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 193 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 1/4 powierzchni kraju. W 2021 roku Energa dostarczyła do odbiorców 23,1 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem