Stabilna dystrybucja fundamentem wyników Energi

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Energa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 0,94 mld zł, zapewniający jej stabilną pozycję finansową i umożliwiający kontynuację  kluczowych inwestycji w zakresie transformacji energetycznej. Największy udział w skonsolidowanym wyniku EBITDA za drugi kwartał br., osiągający poziom ok. 60%, miała działalność dystrybucyjna. Z kolei udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej Grupy Energa wyniósł w ciągu ostatnich trzech miesięcy ok. 31%.

– Niezmiennie stawiamy na rozwój Grupy Energa, , zwiększając jej konkurencyjność w kraju. Nakłady inwestycyjne Grupy w drugim kwartale br. wyniosły 619 mln zł. Blisko 63% tej kwoty przeznaczono na działalność dystrybucyjną, która stanowi filar wyników Grupy i napędza ich wzrost. Rozwój sieci dystrybucji jest też niezbędny z perspektywy dalszej rozbudowy polskiego potencjału OZE, kluczowego dla realizacji celu neutralności emisyjnej. Dlatego wzmacnianie energetyki jest jednym z  elementów budowy nowoczesnego, multienergetycznego koncernu i wynika wprost ze strategii ORLEN2030 – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Energi SA.

Skonsolidowany zysk netto Grupy za drugi kwartał 2022 roku wyniósł 0,45 mld zł, przychody 4,58 mld zł, a wynik EBITDA 0,94 mld zł. Należące do Energi źródła wytwórcze wyprodukowały r/r o 17% więcej energii elektrycznej – 1 048 GWh – z czego 31% wytworzono dzięki źródłom zeroemisyjnym. Przy tym największa produkcja z OZE w drugim kwartale pochodziła z elektrowni wodnych (198 GWh), a w drugiej kolejności – z farm wiatrowych (107 GWh). W całym półroczu źródła odnawialne poprawiły wyniki produkcji o 6% r/r (827 GWh). 

W raportowanym okresie 5,20 TWh  wyniósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej, przy czym wolumen sprzedaży hurtowej wzrósł o 31% r/r, a wolumen sprzedaży detalicznej obniżył się o 4% r/r.

Dzięki nakładom inwestycyjnym poniesionym w Linii Biznesowej Dystrybucja wybudowano i zmodernizowano 805 km linii energetycznych oraz przyłączono 19 tys. nowych odbiorców.

Postępy inwestycyjne w źródłach niskoemisyjnych

W drugim kwartale do najważniejszych wydarzeń należało zawarcie umowy na realizację bloku gazowo-parowego typu CCGT w Grudziądzu z konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos S.A. Elektrownia o mocy netto ok. 560 MW będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Równocześnie w Elblągu do eksploatacji została oddana kotłownia rezerwowo-szczytowa o mocy cieplnej ok. 114 MWt – pierwsze z dwóch przewidzianych w Elektrociepłowni Elbląg nowych źródeł wytwarzania. Pozwolą one zarządzającej zakładem spółce Energa Kogeneracja odejść w bliskiej przyszłości od wykorzystania węgla jako paliwa do produkcji ciepła. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Energotechnika-Energorozruch SA.

W raportowanym okresie w bliźniaczym programie inwestycyjnym realizowanym w Elektrociepłowni Kalisz wybrano wykonawcę bloku silników gazowych. Jednostka ma mieć docelowo łączną moc cieplną 20,6 MWt i elektryczną 22,8 MWe. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Introl-Energomontaż Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Bergen Engines AS (partner konsorcjum).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem