Energa podsumowała kolejny udany kwartał

Grupa Energa, dzięki coraz mocniejszej integracji z Grupą ORLEN, w pierwszym kwartale 2022 r. kontynuowała wzrosty wyników finansowych i operacyjnych. Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był nie tylko wyższy o 42% r/r. Pobił też kolejny historyczny rekord kwartalnych wyników, licząc od 2013 roku. Do tego aż o 59% r/r wzrósł zysk netto Grupy (0,61 mld zł), a o 44% r/r jej przychody (4,94 mld zł). Około 39% energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZE.

– Włączenie Energi do Grupy ORLEN było ważnym elementem budowy silnego koncernu, który inwestuje w odnawialne źródła energii i w ten sposób rozwija nowoczesny, niskoemisyjny segment energetyki. Konsekwentnie zwiększamy udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Pierwszy kwartał 2022 r. zakończyliśmy z ponad 20 proc. wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Rozwijamy projekty fotowoltaiczne, jak Gryf, Mitra czy pięć małych farm o mocy do 1 MW każda. Energa Green Development, spółka przeznaczona do rozbudowy potencjału OZE na lądzie, w swoim portfelu projektowym posiada również ok. 200 MW potencjalnych planów inwestycyjnych. To wyraźnie pokazuje potencjał i kierunek rozwoju Energi, który jest zgodny ze strategią ORLEN2030. Kolejny kwartał z solidnymi wynikami finansowymi dowodzi, że decyzja o integracji spółek była słuszna. Silny partner, jakim jest Grupa ORLEN, wspiera spółkę i umożliwia jej dalszy rozwój – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, czasowo pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Energi.

Za większość wypracowanego w pierwszym kwartale skonsolidowanego wyniku EBITDA i zysku netto Grupy Energa odpowiada Linia Biznesowa Dystrybucja – odpowiednio ok. 66% i 58%. W dalszej kolejności oba wyniki budowane były przez Linię Biznesową Wytwarzanie – kolejno ok. 28% i 32%. Linia Biznesowa Sprzedaż odpowiada za ok. 5% wyniku EBITDA Grupy i za ok. 6% skonsolidowanego zysku netto.

W raportowanym okresie aktywa wytwórcze Grupy Energa wyprodukowały łącznie 1,3 TWh (wzrost 24% r/r) energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne Energi Operatora przesłały w pierwszym kwartale 6,2 TWh (7% więcej r/r). Kwartalna sprzedaż detaliczna wyniosła 4,7 TWh.

Kwartalne nakłady inwestycyjne wyniosły 316 mln zł. Z tej kwoty 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW.

Konsekwentna realizacja inwestycji

W pierwszym kwartale Grupa Energa skoncentrowana była na kontynuacji kluczowych inwestycji, m.in. na finalizowaniu budowy kotłowni rezerwowo-szczytowej w Elektrociepłowni Elbląg (oddana do eksploatacji pod koniec kwietnia br.) czy wyłonieniu wykonawcy układu silników gazowych w Elektrociepłowni Kalisz (umowę podpisano w połowie kwietnia br.). Energa Green Development dążyła w tym czasie do pozyskania pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych dla I etapu realizacji farmy fotowoltaicznej PV Mitra, zaplanowanego na moc zainstalowaną ok. 65 MW. W trakcie realizacji jest również pięć małych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW każda, budowanych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W raportowanym okresie Grupa Energa uporządkowała ostatnie kwestie związane z projektem bloku węglowego w Ostrołęce. W aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 dwie planowane elektrownie gazowe Grupy Energa, bloki typu CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów. Ponadto 24 marca br. spółka celowa CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. wydała generalnemu wykonawcy bloku gazowego w Ostrołęce (745 MWe netto mocy zainstalowanej) polecenie rozpoczęcia prac (NTP – ang. notice to proceed). Osiągnięto tym samym kolejny kamień milowy budowy tego aktywa wytwórczego, istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem