Energa Operator po raz kolejny liderem niezawodności dostaw energii

Energa Operator utrzymała pozycję lidera pod względem niezawodności dostaw energii elektrycznej, osiągając w 2020 roku najlepsze wskaźniki SAIDI i SAIFI spośród czterech największych polskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Dzięki podejmowanym działaniom związanym m.in. z modernizacją sieci udało się również znacząco zwiększyć pewność zasilania odbiorców, osiągając najlepsze wyniki w historii spółki.

W 2020 roku łączny wskaźnik SAIDI mierzący średni czas trwania przerwy długiej (powyżej 3 minut) w dostawach energii elektrycznej wyniósł 116,8 minuty. Wskaźnik SAIFI mierzący przeciętną częstość przerw długich ukształtował się na poziomie 1,85. W porównaniu do roku 2019 mierzone wartości uległy poprawie o ponad 8 proc. 

Warto podkreślić, że poprawę wskaźników osiągnięto pomimo kilkukrotnego wystąpienia w 2020 roku niezwykle trudnych warunków pogodowych, które wywołały awarie masowe na terenie działania gdańskiego, koszalińskiego a także płockiego oddziału Energi Operatora.

Inwestycje w infrastrukturę

Energa Operator konsekwentnie buduje i modernizuje swoją infrastrukturę przeznaczając na inwestycje około 1,3 mld zł rocznie. 

W 2020 roku zrealizowano szereg zadań zainicjowanych w poprzednich latach, ukierunkowanych na poprawę niezawodności zasilania, wzmocnienie odporności sieci na anomalie pogodowe oraz minimalizację częstości i długości przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

Prowadzone działania objęły m.in. budowę nowych powiązań linii średnich napięć, budowę nowych i modernizację istniejących stacji wysokich oraz średnich napięć, wymianę transformatorów 110/15kV, a także skracanie obwodów sieci niskich napięć. W ramach  prac przeniesiono również pod ziemię lub wymieniono  przewody na izolowane na ponad 238 km linii średnich napięć oraz 285 km linii niskich napięć, które przebiegają przez tereny leśne lub zadrzewione.

Automatyzacja sieci

Do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej przyczynia się również coraz większa automatyzacja sieci energetycznej. Energa Operator zwiększa zakres automatyzacji swojej sieci m.in. poprzez realizację dofinansowanego ze środków UE programu Smart Grid. Spółka przystąpiła również do gruntownej modernizacji systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej.  W jej ramach wdrożony zostanie m.in. moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), który pozwoli na szybszą lokalizację miejsca awarii, a także, dzięki automatycznym przełączeniom dokonywanym na sieci, ograniczenie do minimum liczby dotkniętych jej skutkami odbiorców.

Ponadto spółka jako pierwszy OSD w Polsce posiada niezależny system komunikacji kryzysowej oparty o standard TETRA, spełniający wymogi Kodeksów Sieciowych Komisji Europejskiej NC ER.   

Istotnym elementem ograniczania przerw w dostawach energii elektrycznej jest również realizacja prac planowych przy wykorzystaniu technologii prac pod napięciem, a także stosowanie agregatów prądotwórczych oraz komasacja działań realizowanych w ramach jednego wyłączenia.

Szczegółowe informacje dot. wskaźników SAIDI i SAIFI za 2020 rok znaleźć można na stronie Energi Operatora: https://energa-operator.pl/raporty-i-liczby/wskazniki-czasu-trwania-przerw

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem