Podpisanie porozumień dotyczących projektu Ostrołęka C

Należy do:

  • Raporty bieżące
Data: 22.12.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 84/2020
 
Tytuł raportu: Podpisanie porozumień dotyczących projektu Ostrołęka C

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. zostały podpisane:

1) porozumienie pomiędzy Spółką, ENEA S.A. ("ENEA") oraz Elektrownią Ostrołęka Sp. z o.o. (podmiot realizujący budowę Elektrowni Ostrołęka C) ("SPV") w sprawie współpracy przy podziale SPV ("Porozumienie podziałowe"),

2) porozumienie pomiędzy Spółką a ENEA w sprawie współpracy przy rozliczeniu zdefiniowanego poniżej Projektu Węglowego ("Porozumienie rozliczeniowe").

Porozumienia te zostały podpisane w związku z decyzją o zmianie źródła zasilania dla budowanej Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW z węglowego ("Projekt Węglowy") na gazowe ("Projekt Gazowy"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2020 z 2 czerwca 2020 r., oraz decyzją ENEA o nieuczestniczeniu w Projekcie Gazowym, o czym ENEA powiadomiła w swoim raporcie bieżącym nr 55/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia podziałowego podział SPV nastąpi poprzez wydzielenie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) aktywów i pasywów (praw i obowiązków) oraz innych elementów składających się na Projekt Gazowy. Wydzielenie Projektu Gazowego nastąpi na spółkę przejmującą, wskazaną przez Spółkę i będącą jej podmiotem zależnym. Zakończenie procesu podziału SPV planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Porozumienie rozliczeniowe zostało zawarte jako konieczne dla realizacji postanowień Porozumienia podziałowego wymagającej kooperacji wspólników SPV, w tym niezbędnego rozliczenia kosztów związanych z Projektem Węglowym. Porozumienie rozliczeniowe przewiduje, że koszty związane z Projektem Węglowym będą rozliczane proporcjonalnie przez strony tego porozumienia według dotychczasowych zasad oraz w ramach limitów przyjętych w porozumieniu zawartym między Spółką a ENEA w dniu 30 kwietnia 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku. Spółka poinformuje o ostatecznym rozliczeniu wszystkich kosztów związanych z Projektem Węglowym w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem