Informacja nt. udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Numer raportu: Raport bieżący nr 80/2020
 
Tytuł raportu: Informacja nt. udzielenia przez sąd zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA
 
Data: 09.12.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 9 grudnia br. powziął informację o wydaniu w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, postanowienia o udzieleniu akcjonariuszom Spółki zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Uchwała"), poprzez wstrzymanie jej wykonania na czas trwania postępowania. Skutkiem wydania postanowienia jest wstrzymanie wykonalności Uchwały.

Spółka nie zgadza się z ww. postanowieniem w całości oraz po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem podejmie stosowne kroki prawne w celu zmiany wydanego postanowienia.

 

Spółka informuje również, że wniosek o zabezpieczenie w ww. sprawie został wniesiony razem z pozwem o uchylenie Uchwały. Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży odpowiedź na pozew w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem