Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2020

Należy do:

  • Raporty bieżące
Data: 03.12.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 79/2020
 
Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na Członków Rady Nadzorczej Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych z dniem 1 grudnia 2020 roku przez PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"):

Pani Marta Marchewicz – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pani Marta Marchewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształtowania polityki compliance, w tym strategii odpowiedzialnego i skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym i paliwowym, w tym w zakresie nadzoru korporacyjnego i koordynowania procesów zarządczych w spółkach z sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz projektów inwestycyjnych i procesów synergii przedsiębiorstw.

W latach 2018-2019 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kolejno Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki ANWIL S.A., w 2020 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki RUCH S.A. pełniąc funkcję Sekretarza Rady. W październiku 2019 roku została powołana do Rady Nadzorczej ORLEN Południe S.A.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, które sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym prowadzi nadzór formalno-prawny oraz odpowiada za koordynację działań mających na celu optymalizację struktury właścicielskiej.

Pani Marta Marchewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Marek Róg – Członek Rady Nadzorczej Energa SA

Pan Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w firmie TELE-FONIKA KABLE S.A., gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży - Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego, Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach.

Pan Michał Róg nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem