System TETRA w Energa OZE

 

Spółka Enspirion wdrożyła Usługę Łączności Krytycznej TETRA w Enerdze OZE. Z systemu korzystają pracownicy Dyspozycji Ruchu Elektrowni (EDR) w Straszynie, Elektrowni Wodnej we Włocławku oraz Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie. Poza standardową łącznością radiową TETRA Enspirion wprowadził też dodatkowe usługi – łączność interoperacyjną, tzw. doświetlenie obiektów sygnałem TETRA oraz rejestrację rozmów.

Enspirion zainstalował infrastrukturę systemu TETRA w obiektach Energi OZE w czerwcu br. Odbiorca usługi otrzymał skonfigurowane radiotelefony umożliwiające komunikację zarówno w sieci TETRA, jak też z sieciami publicznymi. W sytuacjach kryzysowych w ramach dodatkowej usługi łączności interoperacyjnej, Energa OZE jest w stanie połączyć się z dyspozytorami Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), jak również Centralną i Regionalnymi Dyspozycjami Mocy Energi Operatora. W ramach usługi automatycznej rejestracji, opartej o autorskie rozwiązanie Enspiriona, wszystkie połączenia wychodzące i przychodzące z radiotelefonów TETRA są zapisywane.

Wykonano również instalacje „doświetlające” budynki elektrowni w Żydowie i Włocławku sygnałem TETRA. Dzięki temu pracownicy tych obiektów mają możliwość swobodnej komunikacji w miejscach, w których ze względu na specyfikę konstrukcji elektrowni wodnych (m.in. dużej ilości zbrojonego betonu) do tej pory było to niemożliwe. Problem dotyczył głównie na podziemnych kondygnacjach, gdzie brak jest zasięgu sieci komórkowej. Teraz dzięki systemowi TETRA komunikacja z tych poziomów jest znacznie ułatwiona.

Usługa Łączności Krytycznej oparta na systemie cyfrowej komunikacji w standardzie TETRA, z którego korzysta Energa OZE, charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością. Chodzi m.in. o zwielokrotnienie dróg transmisji i zasilania, a także geograficzne odseparowanie od siebie serwerów sieci. System gwarantuje również nieprzerwaną łączność na potrzeby sterowania urządzeniami przesyłowymi przez minimum 36 godzin od zaniku zasilania głównego.

Cała infrastruktura spełnia wymagania Dyrektywy Unijnej dotyczącej tak zwanych Kodeksów Sieciowych (NCER), która wymusza konieczność dostosowania systemów łączności głosowej oraz infrastruktury związanej z systemami łączności, w szczególności podtrzymania  zasilania. Regulacje kodeksowo-sieciowe zaczną obowiązywać od grudnia 2022 roku. Ich implementacja u głównych uczestników polskiej energetyki (nie tylko wytwórców i dystrybutorów energii, ale również wszystkich znaczących użytkowników sieci) zapewni m. in. niezawodną łączność na czas ewentualnych awarii i odbudowy ciągów zasilania.

***

Enspirion Sp. z o.o. należy do Grupy Energa. Jest największym i najbardziej doświadczonym krajowym agregatorem DSR (usługa redukcji zapotrzebowania na moc), jak również przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym. Spółka świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA, która dedykowana jest min. służbom bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także energetyce. Enspirion Sp. z o.o. jest jedynym dostępnym usługodawcą łączności dyspozytorskiej na Obszarze Sieci Dystrybucyjnej (OSD) Energa.

Energa OZE SA to spółka należąca do Grupy Energa, gdzie pełni rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzanie. Spółka prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Energa OZE zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Spółka eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce i woj. wielkopolskim o łącznej mocy 242 MWe.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2019 roku wyniosły 197,3 mln boe. PKN ORLEN jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu br. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju. W I półroczu 2020 roku Energa dostarczyła do odbiorców 10,7 TWh energii elektrycznej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem