Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

Należy do:

  • Raporty bieżące
Data: 01.12.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 77/2020

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania akcji Energa SA przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku otrzymał od spółki PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania przez PKN ORLEN udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 30 listopada 2020 roku PKN ORLEN, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych w ramach wezwania ogłoszonego przez PKN ORLEN w dniu 21 września 2020 roku do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), zwiększył swój udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce odpowiednio do poziomu 90,92% i 93,28%.

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji nabycia akcji Spółki udział PKN ORLEN w kapitale zakładowym Spółki wynosił 80,01%, a w ogólnej liczbie głosów w Spółce 85,20%.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik:

- Zawiadomienie PKN ORLEN S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Energa SA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem