Energa podsumowała trzeci kwartał 2020 roku

Grupa Energa, wchodząca w skład Grupy ORLEN, opublikowała skonsolidowany raport za trzeci kwartał br. Wypracowała w tym czasie solidne wyniki finansowe. EBITDA wyniosła ok. 0,5 mld zł, co stanowi poprawę o 4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Aż 36% energii elektrycznej wyprodukowanej w trzecim kwartale 2020 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Przychody w trzecim kwartale wyniosły 3,03 mld zł. Jednocześnie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. przychody były wyższe o 110 mln zł, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Ten rok postawił przed polską gospodarką wiele wyzwań, ale Energa wypracowała skuteczne rozwiązania, poprawiając w trzecim kwartale wyniki finansowe. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze działania inwestycyjne, zwiększając nakłady w tym obszarze o ok. 13% rok do roku, do poziomu 347 mln zł – podkreśla Jacek Goliński, prezes Zarządu Energi SA.

Wynik netto za trzeci kwartał br. wyniósł 85 mln zł. Na nieco niższy poziom tego wyniku w porównaniu do trzeciego kwartału 2019 roku wpłynęły głównie wyższe koszty finansowe, co było efektem odpisów wynikających z wyceny pakietu akcji będących w posiadaniu Grupy Energa.

Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wynik EBITDA Grupy Energa w trzecim kwartale br. oszacowano na ok. 5 mln zł (dla porównania w drugim kwartale br. wpływ ten szacowany był na -84 mln zł).

Dystrybucja najmocniejsza

Tradycyjnie najsilniejszą Linią Biznesową Grupy jest Dystrybucja, która poprawiła swój wynik EBITDA w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku o 26%. Podobnie jak cała energetyka, także linia biznesowa dystrybucji staje przed wyzwaniami transformacji energetycznej. W omawianym okresie Energa przeznaczyła 318 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznychDzięki temu m.in. wybudowano bądź zmodernizowano 801 km linii elektroenergetycznych. Spółka przyłączyła też 15 tys. nowych odbiorców oraz instalacje OZE o łącznej mocy 212 MW.

Koncern poprawił wskaźniki niezawodności sieci dystrybucyjnej, czyli SAIDI (System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej) i SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich). W trzecim kwartale 2020 roku wskaźnik SAIDI poprawiono r/r o 16% dla przerw planowanych i o 2% dla przerw nieplanowanych i katastrofalnych (dla samych nieplanowanych – o 4%). Z kolei poprawa wskaźnika SAIFI w tym samym okresie wyniosła 20% r/r dla wyłączeń planowanych (dla wyłączeń nieplanowanych i katastrofalnych wskaźnik pozostał na zbliżonym poziomie r/r).

Rosnąca produkcja z OZE

36% całej energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w trzecim kwartale 2020 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie przez pełne 9 miesięcy br. OZE odpowiadało za wygenerowanie 47% energii elektrycznej.

Całkowity wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej brutto w trzecim kwartale br. był niższy o 5% r/r, natomiast źródła odnawialne wyprodukowały 279 GWh energii elektrycznej. Stanowi to wzrost o 28% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy OZE Energi wyprodukowały 218 GWh. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej była niższa o 5% r/r. Nieco wyższy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku był wolumen energii dystrybuowanej – dokładnie o 47 GWh.

Rozwój OZE

W trzecim kwartale Energa zrealizowała ważną inwestycję w obszarze OZE – w lipcu br. pracę rozpoczęła Farma Wiatrowa Przykona o mocy zainstalowanej ok. 31 MW. Według założeń jej roczna produkcja może osiągnąć poziom 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych zlokalizowano na należących do Grupy Energa zrekultywowanych terenach pokopalnianych o łącznej powierzchni 300 ha.

Większa automatyzacja sieci

Energa wzmacnia bezpieczeństwo sieci dystrybucyjnych, kończąc budowy lub modernizacje Głównych Punktów Zasilania (m.in. GPZ Bojanowo i GPZ Grzmiąca), jak też rozpoczynając kolejne tego typu inwestycje (m.in. GPZ Fitowo). Nowe obiekty realizowane są w standardach technologii smart grid, dzięki czemu nie tylko są wysoce zautomatyzowane, ale też pozwalają na dokładniejszy zdalny monitoring linii średniego napięcia oraz ułatwiają podłączenie kolejnych instalacji OZE.

Stopniowe odchodzenie od węgla

Spółka Energa Kogeneracja prowadziła w trzecim kwartale działania inwestycyjne, których zwieńczeniem będzie ostateczne odejście od węgla jako głównego paliwa do produkcji ciepła w Elblągu. W lipcu zawarta została umowa z wykonawcą kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MW. Obiekt jest jednym z dwóch planowanych przez spółkę nowych źródeł, które zastąpią trzy kotły węglowe Elektrociepłowni Elbląg – drugim będzie układ silników gazowych. Jednocześnie kontynuowane były prace modernizacyjne bloku biomasowego, których celem było zwiększenie jego mocy do 42 MWt. Testy zmodernizowanego obiektu i jego oddanie do użytku planowane są na czwarty kwartał tego roku.

Energa Kogeneracja przeprowadziła również redukcję mocy jednego z kotłów węglowych (oznaczanego jako K5) do 50 MW w paliwie, dzięki czemu będzie mógł pracować do 2024 roku. Większość tego czasu będzie źródłem rezerwowym. Zakończenie modernizacji kotła K5 zaplanowano na czwarty kwartał 2020 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem