Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 29.10.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 71/2020
 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energa SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 29 października 2020 roku wraz z wynikami głosowań oraz informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.

Jednocześnie poniżej Spółka przedstawia informacje o sprzeciwach do uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas NWZ. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Sprzeciwy do uchwały nr 3 dot. wycofania akcji ENERGA Spółka Akcyjna (ISIN: PLENERG00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgłosili akcjonariusze: Krzysztof Soczyński, Filip Ciuchnicki, Ewa Kollar, Jan Trzciński, Jarosław Ogrodnik, przedstawiciel akcjonariusza Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny, Irena Włodarz, Marcin Włodarz, pełnomocnik akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, Paweł Bielesz, Jacek Kulpa, Paweł Majewski, Ignacy Potapski, Dariusz Olędzki, Andrzej Drygiel, pełnomocnik akcjonariusza Stanisława Kowalskiego, Grzegorz Prossel.

Sprzeciwy do uchwały nr 4 dot. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgłosili akcjonariusze: przedstawiciel akcjonariusza Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny, Krzysztof Soczyński, Filip Ciuchnicki, pełnomocnik akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, Ignacy Potapski, Dariusz Olędzki, Marcin Włodarz, Irena Włodarz.

Sprzeciwy do uchwały nr 5 dot. poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosili akcjonariusze: Krzysztof Soczyński, Ignacy Potapski.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem