Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wycofaniu akcji Energa SA z obrotu na rynku regulowanym

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 29.10.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 70/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 29 października 2020 roku podjęło uchwałę o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") 269 139 114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Akcje").

Jednocześnie NWZ upoważniło i zobowiązało Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem