Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2020 roku

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 28.10.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa ("Grupa") za III kwartał i 9 miesięcy 2020 roku.

Wybrane dane za III kwartał 2020 roku:

Przychody Grupy: 3 030 mln zł (wobec 3 035 mln zł w III kwartale 2019 roku).

EBITDA Grupy: 501 mln zł (wobec 484 mln zł w III kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 412 mln zł (wobec 327 mln zł w III kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 37 mln zł (wobec 54 mln zł w III kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 62 mln zł (wobec 118 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 236 mln zł (wobec 221 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Wynik netto Grupy: 85 mln zł (wobec 103 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 374 mln zł (wobec 332 mln zł w III kwartale 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 443 GWh (wobec 5 396 GWh w III kwartale 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 783 GWh (wobec 827 GWh w III kwartale 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 611 GWh (wobec 4 863 GWh w III kwartale 2019 roku).

Grupa Energa wypracowała w III kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 501 mln zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 412 mln zł (wzrost o 85 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA była wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikająca z wyższej średniej ceny sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz wyższy wolumen.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 37 mln zł (spadek o 17 mln zł r/r). W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa, tj. niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży i dystrybucji ciepła oraz usług systemowych świadczonych dla Operatora Sieci Przesyłowej, częściowo zniwelowane niższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 62 mln zł (spadek o 56 mln zł r/r). Na spadek wyniku w III kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej wynikający z konieczności realizacji sprzedaży energii do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy, a także z niższych marż w segmencie klientów biznesowych.

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w III kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 5 mln zł.

Zysk netto Grupy w III kwartale 2020 roku wyniósł 85 mln zł w porównaniu do 103 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Na spadek wartości wyniku r/r wpłynęły wyższe koszty finansowe (efekt dokonanej wyceny pakietu akcji w posiadaniu Grupy Energa i zawiązanego w związku z tym odpisu).

Wybrane dane za 9 miesięcy 2020 roku:

Przychody Grupy: 9 175 mln zł (wobec 9 065 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

EBITDA Grupy: 1 556 mln zł (wobec 1 742 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 1 352 mln zł (wobec 1 303 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 135 mln zł (wobec 226 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 114 mln zł (wobec 258 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 299 mln zł (wobec 675 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Wynik netto Grupy: -682 mln zł (wobec 355 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 1 189 mln zł (wobec 1 108 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 16 110 GWh (wobec 16 558 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 2 207 GWh (wobec 2 776 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 13 886 GWh (wobec 14 667 GWh w ciągu 9 miesięcy 2019 roku).

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2020 roku Grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 1 556 mln zł, co oznacza spadek o 186 mln zł (11%) r/r. Za niższe wyniki odpowiada Linia Biznesowa Sprzedaż (niższa o 144 mln zł EBITDA na skutek realizacji niekorzystnej taryfy G w 2020 roku oraz pandemii COVID-19) oraz Linia Biznesowa Wytwarzanie (niższa o 91 mln zł EBITDA na skutek niższych przychodów ze sprzedaży energii oraz niższych przychodów z usług systemowych).

Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży, oszacowano na około 100 mln zł.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Energa za III kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 5 listopada br.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem