Raporty bieżącewersja do druku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA

30 września 2020
21:56
 
Data: 30.09.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2020 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club.

Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.