Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Data: 30.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 63/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energa SA ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 21 września 2020 roku od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN"), jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA oraz umieszczenia w jego porządku obrad sprawy dotyczącej wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz § 28 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarządu Energa SA, niniejszym zwołuje na dzień 29 października 2020 roku o godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA oraz żądanie PKN ORLEN zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA na dzień 29 października 2020 roku.

2. Żądanie PKN ORLEN zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem