Raporty bieżącewersja do druku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku

30 czerwca 2020
15:13
EN
Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku
Data: 30.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 57/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Energa SA ("Spółka") zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2020 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był PKN ORLEN S.A, któremu przysługiwało 476 241 082 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 97,94% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ i odpowiadało 85,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.