Raporty bieżącewersja do druku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energa SA

29 czerwca 2020
23:27
 
Data: 29.06.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 56/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Energa SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad.