Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. oraz zmiana projektu jednej z uchwał ZWZ

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 25.06.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 54/2020

Wniosek akcjonariusza dotyczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na 29 czerwca 2020 r. oraz zmiana projektu jednej z uchwał ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 25 czerwca br. otrzymał od spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek w sprawie zgłoszenia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 czerwca 2020 roku ("ZWZ") dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, omyłkowo podano w § 1 pkt 2) uchwały wartość całkowitych dochodów.

Prawidłowy § 1 pkt 2) projektu przedmiotowej uchwały powinien brzmieć:

"2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody razem w wysokości 1 092 000 000 zł (słownie złotych: jeden miliard dziewięćdziesiąt dwa miliony,".

W załączeniu Spółka przekazuje skorygowany projekt ww. uchwały.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem