Innowacyjny magazyn ciepła i chłodu w Grupie Energa

Grupa Energa stawia na innowacyjne rozwiązania, które usprawnią działanie systemów ciepłowniczych. Ich celem jest zmniejszenie zużycia paliw i nakładów inwestycyjnych związanych z magazynowaniem ciepła na potrzeby własne i odbiorców zewnętrznych. Dzięki współpracy z wiodącymi polskimi ośrodkami naukowymi opracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie magazynów ciepła i chłodu, mogących współpracować z systemami ciepłowniczymi eksploatowanymi w Polsce i za granicą. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 3 lat, a jego budżet wyniesie 2,3 mln zł. Niemal 80 proc. tej kwoty zostanie dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Rosnące znaczenie energii pozyskiwanej z Odnawialnych Źródeł Energii wymaga poszukiwania nowoczesnych rozwiązań umożliwiających magazynowanie wyprodukowanej energii w celu wykorzystania jej w okresach szczytowego poboru. Kolejnym wyzwaniem, z jakim zmaga się branża jest przewymiarowanie lokalnych źródeł ciepła np. kotłowni gazowych.

 Współpraca Energi z polskimi naukowcami

Spółka z Grupy, Energa Ciepło Ostrołęka w poszukiwaniu rozwiązania problemu magazynowania ciepła, nawiązała kontakt z wiodącymi w kraju ośrodkami naukowymi. Efektem współpracy jest pozyskanie w ramach konsorcjum z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, środków finansowych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. „Innowacyjne zmiennofazowe magazyny ciepła i chłodu w nowoczesnej instalacji ciepła sieciowego”.

To innowacyjne przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe ma na celu wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Magazynowanie energii z zastosowaniem materiałów zmiennofazowych wpisuje się bezpośrednio w Krajowe Inteligentne Specjalizacje określające obszary o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju. Dorobek naukowy zaangażowanych w projekt jednostek naukowych w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem kadry technicznej Energi stanowi solidną podstawę do pomyślnej realizacji projektu.

Skumulowana energia w mniejszych magazynach

Głównym elementem projektu jest zastosowanie w magazynach materiałów zmiennofazowych, co pozwoli na znaczne zmniejszenie ich wymiarów.

Na tej samej technologii będą opierać się magazyny chłodu. Będą one współpracować z agregatem adsorpcyjnym, który wykorzystuje proces adsorpcji do wytwarzania chłodu.  Ciepło wykorzystane do produkcji chłodu będzie dostarczane z istniejącego systemu ciepłowniczego. Jest to standardowe rozwiązanie w miejscach, gdzie występuje nadwyżka ciepła technologicznego, a także tam gdzie istnieją niedobory energii elektrycznej. Często infrastruktura typowa dla sieci ciepłowniczej nie pozwala na poprawne zasilenie agregatu adsorpcyjnego u odbiorcy końcowego. Zbyt mały strumień nośnika ciepła w rurociągu zasilającym może sprawić, że agregat będzie pracował ze zmniejszoną wydajnością. Zastosowanie zmiennofazowego magazynu ciepła umożliwia pracę agregatu adsorpcyjnego przez cała dobę. Skumulowany w nocy chłód pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na chłodzenie w okresie szczytowym.

W spółce Energa Ciepło Ostrołęka będzie prowadzona m.in. implementacja oraz badanie magazynów ciepła i chłodu w warunkach rzeczywistych, co umożliwi weryfikację współdziałania opracowanego rozwiązania z systemem ciepłowniczym.

Uniwersalne ekologiczne magazyny

Po zakończeniu projektu, Energa zamierza wdrożyć opracowane i przebadane  laboratoryjnie, a następnie w warunkach rzeczywistych systemy magazynowania ciepła i chłodu we własnych systemach ciepłowniczych. Innowacyjne rozwiązanie zostanie także zaoferowane klientom zewnętrznym.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 440 systemów ciepłowniczych dostarczających ciepło do ponad 50% mieszkańców kraju. Rosnące zapotrzebowanie na chłód wymusza stosowanie coraz nowszych i bardziej ekologicznych rozwiązań, takich jak generowanie chłodu z ciepła sieciowego. Opracowane w ramach projektu zmiennofazowe magazyny wpisują się w prognozowane trendy. Istotnym i oczekiwanym efektem projektu jest także zmniejszenie zużycia paliw.

Magazyny będą uniwersalne, co oznacza, że w zależności od potrzeb mogą być instalowane zarówno w przedsiębiorstwach, jak i u klientów indywidualnych.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem