Raporty bieżącewersja do druku

Opinia Rady Nadzorczej Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego

01 czerwca 2020
17:33
EN
Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego
Data: 01.06.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 28 maja 2020 roku Zarząd podjął decyzję, iż zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Energa SA pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 374 000 000 zł z kapitału zapasowego.

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok.