Obniżenie ratingu spółki Energa SA przez agencję Fitch Ratings

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Obniżenie ratingu spółki Energa SA przez agencję Fitch Ratings
Data: 29.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 48/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 29.05.2020 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja", "Fitch") obniżyła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Spółki jako emitenta z poziomu "BBB" do poziomu "BBB-" z perspektywą stabilną, rating dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji do poziomu "BBB-", a także rating dla wyemitowanych przez Energę SA obligacji hybrydowych do poziomu "BB". Jednocześnie rating Spółki został usunięty z negatywnej listy obserwacyjnej (Rating Watch Negative), o umieszczeniu na której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku.

Obniżenie ratingu Agencja uzasadnia przede wszystkim realizacją przejęcia Spółki - z dniem 30.04.2020 roku PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") objął 80,01% udziałów w kapitale zakładowym Energa SA oraz 85,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z tym, w ocenie Fitch nastąpią działania prowadzące do integracji operacyjnej i strategicznej z PKN ORLEN, co implikuje ograniczenie ratingu Spółki do posiadanego przez PKN ORLEN ("BBB-"). Agencja podkreśla, że ocena samodzielnego profilu kredytowego Energa SA (standalone credit profile) jest nadal na poziomie "bbb", m.in. dzięki stabilności Linii Biznesowej Dystrybucja, z niskimi ryzykami, wysokim udziałem w EBITDA Grupy Energa oraz przewidywalnością przepływów pieniężnych. Pozytywnie ocenia również koncepcję wstrzymania projektu Ostrołęka C w formule węglowej i rozpatrywanie zmiany formuły na gaz.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem