Elektrownie OZE Grupy Energa - Elektrownia Wodna Kolincz

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kwartał 2020 r.

 

Elektrownia Wodna Kolincz na rzece Wierzycy powstała w 1914 r. w miejsce starego młyna wodnego. W elektrowni zainstalowano w układzie „tandem” dwie podwójne bliźniacze turbiny Francisa firmy Voith o mocy 400 kW, które bez większych zmian konstrukcyjnych pracują do dzisiaj. Również regulator i generator synchroniczny pochodzą z tego okresu. Siłownia pracuje w trybie przepływowym z mocą dostosowaną do aktualnie występujących warunków hydrologicznych w zlewni rzeki Wierzycy.

Obiekt wyposażony jest w zmodernizowaną rozdzielnię średniego napięcia, w które pozostawiono, w celach edukacyjno-poglądowych jedną historyczną celkę z oryginalnym wyłącznikiem mocy. Urządzenia są kompletne, świetnie zachowane i konserwowane. Inną techniczną ciekawostką jest oryginalna kolumna synchronizacyjna pracująca w systemie synchronizacji „na ciemno”. Elementem wskaźnikowym sygnalizacji optycznej jest zabytkowa żarówka Philipsa z charakterystyczną dwuzwojową spiralą żarnika.

Elektrownie wodne są ważnym elementem w łańcuchu wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Energa. Są stale modernizowane i remontowane, przez co ich skuteczność energetyczna utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Dane techniczne:

Turbina: typu Kaplan,
Generator: asynchroniczny firmy Simens,
Regulator obrotów: elektrohydrauliczny,
Sumaryczny przełyk instalowany turbin Qinst. = 8 m3/s,
Spad roboczy H = 7m,
Powierzchnia zlewni obiektu obejmuje 1180 km2,
Średni przepływ wieloletni Qśred. = 5,66 m3/s.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem