Utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 22.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w ramach prac nad przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, działając zgodnie z KIMSF 23 Niepewność co do traktowania podatkowego dochodu, zidentyfikowana została konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł. Rezerwa ta dotyczy ewentualnych przyszłych zobowiązań podatkowych Energa Finance AB (publ) ("Energa Finance"), spółki zależnej Emitenta utworzonej w celu przeprowadzenia emisji Euroobligacji, mogących powstać w związku z różnicami kursowymi zaistniałymi w momencie spłaty pożyczek udzielonych przez Energa Finance Emitentowi.

Szacowany wpływ powyższego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -102 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszające wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość rezerwy zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem