Informacja Ministra Aktywów Państwowych o zbyciu wszystkich akcji Energa SA

Należy do:

  • Raporty bieżące
Tytuł raportu: Informacja Ministra Aktywów Państwowych o zbyciu wszystkich akcji Energa SA
Data: 20.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku otrzymał od Ministra Aktywów Państwowych zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym:

1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, w wyniku odpowiedzi na ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami, w dniu 30 kwietnia 2020 roku zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA;

2) Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 64,09% głosów w ogólnej liczbie głosów;

3) Aktualnie Skarb Państwa posiada 0 akcji stanowiących 0% udziału w kapitale zakładowym i 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem