Informacja o odpisach aktualizujących dokonanych przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o.

Należy do:

  • Raporty bieżące
 
Data: 19.05.2020 r.
 
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 19 maja 2020 roku powziął informację od spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka"), realizującej projekt budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW (Projekt), o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych Spółki w łącznej wysokości 1 027 mln zł.

Spółka poinformowała, że powyższe odpisy są efektem przeprowadzonego testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych Projektu opartego o technologię węglową.

Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie Spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji w Spółkę do wartości zero zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów w Spółce w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -453 mln zł. W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, pogarszającym wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA.

Prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2019 rok oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Energa SA za 2019 rok.

Podjęcie decyzji o dokonaniu ww. odpisu aktualizującego nie jest powiązane z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 41/2020 z 19 maja 2020 roku.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka ochrony prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem